Service

Vi köper och säljer samt förmedlar era antikviteter dessutom kan vi hjälpa till med värderingar. Vi hjälper även till med transporter och försäkningar över hela världen och ser till att de kommer fram till rätt plats i rätt tid.

Då vi sammarbetar med andra antikhandlare i hela världen så kan vi förmedla kontakter i både Italien och USA för köp och försjälningsuppdrag. 

Services

We buy, sell and convey antiques, we can also help with valuations. We also assist with transportation and insurance worldwide, and ensure that your antiques arrive at the right place at the right time.

We collaborate with other antique dealers in the world, so we can provide contacts in both Italy and the United States for purchasing and selling antiques.